Supervisor

Vacature – Supervisor

Per direct zijn wij op zoek naar een Supervisor voor werkzaamheden in Amsterdam en Rotterdam.

Maja Stuwadoors is op zoek naar een Supervisor die ervaring heeft met massagoederen en drijfkranen.

 Doel van de functie:

Het aansturen van het operationele proces binnen de organisatie met oog voor veiligheid, milieu en kwaliteit.

Bedrijfscultuur en plaats in de organisatie.

 

Ons bedrijf is een familiebedrijf met ca 40 medewerkers in de buitendienst. Onze cultuur is no nonsense, direct, hands on, met korte lijnen zowel intern als extern. Met een klein team op kantoor leveren we service naar onze klanten.

Als supervisor geef je dagelijks leiding aan de buitendienst van ca 40 man in ploegendienst. Bij afwezigheid van operationeel manager/planner neem je deze functie waar.

Daarnaast is er regelmatig overleg met medewerkers over onderhoud en technische werkzaamheden die plaats moeten vinden. U rapporteert en werkt onder verantwoording van de Operationeel Manager.

U stuurt ca. een 40 tal medewerkers, in 2 ploegendienst, in de operationele dienst aan. U bent daarbij verantwoordelijk voor de uitvoering  van operationele werkzaamheden en regulier onderhoud uitgevoerd door operationele medewerkers. De werkzaamheden worden zo efficiënt en effectief mogelijk uitgevoerd waarbij milieu, veiligheid en kwaliteit gewaarborgd blijven. U instrueert en begeleidt medewerkers voor een goede uitvoering van deze processen en corrigeert waar nodig om een goed verloop van de werkzaamheden te waarborgen. U bent verantwoordelijk voor het functioneren van operationele medewerkers. U neemt deel aan functioneringsgesprekken of levert informatie aan over het functioneren van medewerkers voor beoordelingen en functioneren Naast dat u verantwoordelijk bent voor de juiste uitvoering van werkzaamheden, bent u verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van de wet laden en lossen van zeeschepen en afhandeling van de zogenaamde BLU code en uitvoering van correcte werking van radioactiviteitmetingen bij het verladen van schroot..

U houdt contact met de planner en operationeel manager over het verloop van de werkzaamheden en eventuele afwijkingen. U overlegd en geeft leiding aan de operationele medewerkers en zorgt ervoor dat zij werkzaamheden goed uitvoeren, schades melden, rapporteren en dat men bedrijfsregels respecteert. U hebt regelmatig contact met de klanten, voor uitvoerende werkzaamheden, de planning en de voortgang daarvan. Daarnaast houdt u contact met de scheepsleiding over de lossing en losrotatie, in het bijzonder met betrekking tot de uitvoering van de BLU code

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn:

 • Zorg dragen voor efficiënte, effectieve en veilige uitvoering van laad en losproces en operationele activiteiten, waaronder opslag , door leiding te geven aan beschikbaar personeel en inhuur met behulp van kraanschepen, kranen en overig materieel. Zodanig dat wordt voldaan aan de wensen van de klant en voorschriften op arbo, veiligheid, milieu en kwaliteit.
 • Schippers/kraanmachinisten en/of teamleiders instrueren ten aanzien van prioriteiten bij de lossing of belading van het schip. Controle van de uitvoering en corrigeren van afwijkingen in samenwerking met het team en de klant.
 • Uitvoeren en instrueren van werkinstructies naar personeel en implementatie in de organisatie
 • Afstemmen van inzet van bedrijfsmiddelen in relatie tot onderhoud en bespreking van storingen met de Technische Dienst en het waarborgen van een ongestoord operationeel proces.
 • Voeren van functioneringsgesprekken.
 • Informeren en instrueren van medewerkers binnen de operationele dienst.
 • Communicatie met operationeel manager, planner, scheepsleiding, externe instanties inzake voortgang en bijzonderheden.
 • Evaluatie van werkzaamheden na lossing, met de operationeel manager of planner.
 • Verzorgen van laad losproces volgens BLU code in samenwerking met teamleiders en planning.

Samenvatting werkzaamheden.

 

–              Aansturen van laad en losploegen

–              Het dagelijks toezicht houden op het naleven van de eisen t.a.v. kwaliteit, veiligheid en milieu.

–               Informeren/instrueren van schippers/kraanmachinisten ter waarborging van een juiste operationele inzet van medewerkers en ondersteunen van hen m.b.t. de communicatie met de scheepsleiding.

–              Heeft de vrijheid om in te grijpen in operationele processen om deze te optimaliseren.

–               Doorgeven van klachten en storingen van de drijfkranen en materieel aan de technische dienst en planning.

–               Zorg dragen dat regulier onderhoud door de bemanning correct wordt uitgevoerd.

–              Afhandelen schades aan boord van schepen.

–              Het schriftelijk/electronisch melden van incidenten t.a.v. kwaliteit, veiligheid en milieu.

–               Het melden van afwezigheid of ziekte van medewerkers aan de planner en operationeel manager

–               Zorg dragen voor een laad- losplan, en vereiste documentatie ten behoeve van BLU schepen volgens de Wet Laden en Lossen zeeschepen.

–              Vastleggen archiveren meetrapporten radioactiviteit .

–               Afwijkingen van het laad / los proces rapporteren, waaronder harde lading, stoptijden, vertraagd lossen etc.

–               Het instrueren en toezien op veilig, gezond en milieu bewust werken volgens instructies en voorschriften.

–               Toezien op juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen, veiligheidsmiddelen en reddingsmiddelen en werken volgens instructie.

–               Daar waar van toepassing (waaronder ongevallen) onmiddellijke melding van een incident aan de operationeel manager (bij diens afwezigheid aan de directie) en zo nodig hulpdiensten (CIN procedure).

–              Handhaven van kwaliteit/ arbo en milieu voorschriften.

–               Bij schrootverlading toezien dat radioactiviteit van het schroot gemeten wordt bij boord/boord verlading.

–               Waarnemen van de functie van planner bij diens afwezigheid voor wat betreft de lopende gang van zaken.

Functie eisen

 –               Scheepvaart en transport college of middelbaar operationeel onderwijs en/of aanvullende opleiding tot kaderfunctionaris en/of opleiding/cursussen gericht op operationeel leidinggevende functies op middenkader niveau.

–              Ervaring in massagoed overslag is een pre.

–              Leidinggevende capaciteiten.

–              Goede beheersing van Nederlandse en Engelse taal in woord en schrift.

–              BHV en VCA VOL certificaat.

–              Teamspeler met goede communicatieve vaardigheden.

 

Wij bieden een salaris tussen de 2919,- en 3769,- aan exclusief ploegentoeslag van 12,5%, auto van de zaak voor alleen zakelijk gebruik.

 

Vereiste opleiding MBO/HBO niveau

 

Competenties:

Klantgericht, Kwaliteitsgericht, Goed in leidinggeven, Plannen en organiseren, Aandacht voor details, goed in coachen van medewerkers, Pro-actief, goed kunnen delegeren en probleemanalyse om tot goede oplossingen te komen.

Jij bent een gemotiveerde en klantgerichte persoonlijkheid die het belang van klanten voorop stelt en rekening houdt met kwaliteit van de dienstverlening. Je vindt het leuk om in een dynamische omgeving te werken en heb affiniteit met scheepvaart en haven. Daarbij komen ook je communicatieve vaardigheden tot uiting bij het onderhouden van contacten met klanten, medewerkers en leidinggevenden. Leiding geven is voor jouw een op het lijf geschreven eigenschap en daarnaast hou je overzicht door goed te plannen en organiseren met betrekking tot het uitvoeren en/of aansturen van de operationele werkzaamheden. Je kan daarbij zaken goed delegeren en mensen coachen om de juiste dingen te doen binnen de organisatie. Hierbij houdt je oog voor detail, ben je initiatiefrijk en besluitvaardig om uitdagingen aan te pakken en/of problemen te analyseren en dan tot een besluit te komen.

Functie-eisen

De juiste kandidaat voor deze functie:

 • Scheepvaart en transport college of lager operationeel onderwijs en/of aanvullende opleiding tot
 • kaderfunctionaris en/of opleiding/cursussen gericht op operationeel leidinggevende functies op
 • middenkader niveau
 • Ervaring in massagoed overslag
 • Ervaring in specifieke machines voor massagoed overslag
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Beheersing van Engelse taal
 • Werken in een 2 ploegendienst
Wij bieden:

Salaris (afhankelijk van ervaring en opleiding) ca. € 3.150,00
2 ploegendienst toeslag 12.5%
40-urige werkweek.

SOLLICITEREN:

Stuur uw sollicitatie met CV naar vacature@majastuwadoors.nl

– CV in eigen opmaak (incl. duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden)