Planner/Coördinator

Vacature Planner/Coördinator

Per direct zijn wij op zoek naar een Planner/Coördinator voor werkzaamheden in Amsterdam en Rotterdam.

Functieomschrijving

De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

 • Plannen o.b.v. binnenkomende opdrachten, prioriteiten en afwijkingen en zo nodig inhuren van aanvullend extern personeel.
 • Regelmatig overleggen en afstemmen met de operationeel manager over de gang van zaken.
 • Aansturen van laad en losploegen.
 • Zich op de hoogte stellen van de operationele gang van zaken.
 • Doorspreken van de los/laad planning met operationele medewerkers.
 • Informeren/instrueren van schippers/kraanmachinisten ter waarborging van een juiste operationele inzet van medewerkers en ondersteunen van hen m.b.t. de communicatie met de scheepsleiding m.b.v. communicatieapparatuur
 • Doorgeven van klachten en storingen van de drijfkranen aan de technische dienst en bespreken van de oplossing hiervan ter waarborging van een ongestoorde planning en operationele gang van zaken.
 • Evalueren en rapporteren van de dagelijkse gang van zaken en de voortgang en bijzonderheden aan operationeel manager en directie en aandragen van verbeterpunten.
 • Bijhouden van mutaties in het stuwadoorsprogramma t.b.v. de juiste facturering van geleverde diensten.
 • Het zorgdragen voor een Time Sheet en een verklaring van een adequate lossing van het zeeschip.
 • Het rapporteren en vastleggen van meerwerk in de werkorder en bespreken van extra kosten met de operationeel manager (bij afwezigheid directie).
 • Zorgdragen voor een laad- losplan, en vereiste documentatie ten behoeve van BLU schepen volgens de Wet Laden en Lossen zeeschepen.

Afwijkingen van het laad / los proces rapporteren, waaronder harde lading, stoptijden, vertraagd lossen etc.

 • Deelnemen aan diverse overlegvormen
 • Inbrengen en motiveren van voorstellen ter verbetering in het laad- en losproces en planning van de werkstroom.

Aanleveren van adviezen m.b.t. werkinstructies

 • Het instrueren en toezien op veilig werken en werken volgens instructies en voorschriften en ingrijpen bij het constateren van afwijkingen. Daar waar noodzakelijk personeel hierop aanspreken en corrigeren.

Toezien op juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en werken volgens instructie. Daar waar nodig

 • personeel hierop aanspreken/corrigeren.
 • Daar waar van toepassing (waaronder ongevallen) onmiddelijke melding van een incident aan de operationeel manager (bij diens afwezigheid aan de directie) en zonodig hulpdiensten (CIN procedure).
 • Handhaven van kwaliteit/ arbo en milieu voorschriften. Daar waar nodig personeel hierop aanspreken/corrigeren.

Waarnemen van de functie van operationeel manager bij diens afwezigheid voor wat betreft de lopende gang van zaken.

Functie-eisen

De juiste kandidaat voor deze functie:

 • Scheepvaart en transport college of lager operationeel onderwijs en/of aanvullende opleiding tot
 • kaderfunctionaris en/of opleiding/cursussen gericht op operationeel leidinggevende functies op
 • middenkader niveau
 • Ervaring in massagoed overslag
 • Ervaring in specifieke machines voor massagoed overslag
 • Leidinggevende capaciteiten
 • Beheersing van Engelse taal
 • Werken in een 2 ploegendienst
Wij bieden:

Salaris (afhankelijk van ervaring en opleiding) ca. € 3.150,00
2 ploegendienst toeslag 12.5%
40-urige werkweek.

SOLLICITEREN:

Stuur uw sollicitatie met CV naar vacature@majastuwadoors.nl

– CV in eigen opmaak (incl. duidelijke omschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden)